"+lütfen gerçeği söyleyin doktor ne kadar zamanım kaldı? -on. +on mu? on ne? -dokuz..." -house m.d.

Friends tartışma forumu

friends tartışma forumları.